Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2023. godini

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.), članka 52. Statuta
Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22) i članka 6.
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni glasnik Općine
Vrpolje“ broj 1/23, Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 13. siječnja 2023. godine donijela je


PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrpolje u 2023. godini

Tekst Plana

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content