Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrpolje za 2024. godinu

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih
potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15. i 37/21), članka 6. Odluke o financiranju javnih
potreba u kulturi na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 28/22.) i članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od
interesa za Općinu Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 2/23), Općinska načelnica
Općine Vrpolje raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Vrpolje za 2024. godinu

Rok za podnošenje prijava odnosno prijedloga projekata i programa po ovom Javnom pozivu na propisanim obrascima je do 31. listopad 2023. godine do 12,00 sati.

Tekst Javnog poziva

Upute za prijavitelje

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac A3

Obrazac A4

Obrazac A5

Obrazac A6

Obrazac A7

Obrazac A8

Obrazac A9

Obrazac A10

Obrazac A11

Obrazac ocjenjivanja

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content