Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Savjetovanje s javnošću – Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2024. godinu

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne
novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09),
upućuje se

J A V N I   P O Z I V
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2024. godinu

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Vrpolje za 2024. godinu izrađen je na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 68/18, 110/18. i 32/20.).

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani,
udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji
svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2024. godinu da se
odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom
propisanom obrascu poslati na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
35210 Vrpolje (s naznakom: “Savjetovanje s javnošću – Program održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2024. godinu ili na e-mail
adresu opcina.vrpolje@gmail.com zaključno s 06.12.2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti u konačni
prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2024.
godinu te će isti biti dostavljen Općinskom vijeću Općine Vrpolje na usvajanje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o
provedenom javnom savjetovanju na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

Tekst Javnog poziva
Propisani obrazac
Tekst prijedloga Programa

Izvješće – Program održavanja komunalne infrastrukture

Skip to content