Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Provedbenog programa Općine Vrpolje za razdoblje 2021. – 2025. godine

Na temelju članka 26. stavak 4. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja
razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17, 151/22) i članka 52. Statuta
Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22 i 37/22 i „Službeni
glasnik Općine Vrpolje“ broj 10/23) , Općinska načelnica Općine Vrpolje donosi

ODLUKU
o II. Izmjenama i dopunama Provedbenog programa Općine Vrpolje za razdoblje 2021. –
2025. godine

 

Tekst Odluke
Tekst Provedbenog programa
Tablični dio Provedbenog programa

Skip to content