Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrpolje za 2024.godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge na području Općine Vrpolje

Na temelju članka 9.stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj
26/15. i 37/21.), članka 10. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za
Općinu Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“, broj 2/23.) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22. i 37/22. i („Službeni glasnik Općine Vrpolje“,
broj 10/23), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 20. prosinca 2023. godine utvrđuje i objavljuje

O D L U K U
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz
Proračuna Općine Vrpolje za 2024.godinu namijenjenih financiranju
programa i projekata koje u određenom području
provode udruge na području Općine Vrpolje

 

Tekst Odluke

Skip to content