Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 6. stavka 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(„Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18.), članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22 i „Službeni glasnik Općine Vrpolje“
broj 10/23.) i članka 19. O d l u k e o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje
(„Službeni glasnik Općine Vrpolje“, broj 12/23.), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 09.
siječnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za
davanje u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Vrpolje

Tekst Odluke

Skip to content