Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(„Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18.), članka 52. Statuta Općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22 i „Službeni glasnik
Općine Vrpolje“ broj 10/23.), članka 12. i 13. O d l u k e o zakupu poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“, broj 12/23.) i članka 3.
Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Vrpolje, Klasa: 372-01/24-02/1, Urbroj: 2178-11-02-24-1 od 09. siječnja 2024. godine,
Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 15. siječnja 2024. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

 

 

Tekst Javnog natječaja

Skip to content