Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plan vježbi civilne zaštite za 2024. godinu

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.), Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi
operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 49/16.) i članka 52. Statuta
Općine Vrpolje(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22., 37/22. i „Službeni
glasnik Općine Vrpolje“ broj 10/23) , Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 18. siječnja 2024.
godine donijela je :

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE ZA 2024.g.

 

Tekst Plana

Skip to content