Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2024.  godini

Na temelju članka 14. stavka 1., članka 15., članka 16. stavka 1. i članka 17. stavka 1. Programa
demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 39/22. i „Službeni glasnik Općine Vrpolje“
broj 14/23.), Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći mladim obiteljima na području Općine Vrpolju
objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2024.  godini

 

Tekst Javnog poziva 

Obrasci:

Prijava za Mjeru 1
Prijava Za Mjeru 2
Prijava za Mjeru 3

Izjava o promjeni prebivališta Mjera 1
Izjava o promjeni prebivališta Mjera 2
Izjava o zadržavanju prebivališta

Izjava podnositelja – prva nekretnina
Izjava bračni partner – prva nekretnina

Izjava za suvlasnika

Izjava o predaji bjanko zadužnice

Skip to content