Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRPOLJE

R E P U B L I K A H R V A T S K A
B R O D S K O – P O S A V S K A Ž U P A N I J A
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/24-01/7
Urbroj : 2178-11-01-24-1
Vrpolje, 23. svibnja 2024. godine

Sazivam 33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PONEDJELJAK, 27. SVIBNJA 2024. godine u 20,30 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D:
1. Usvajanje Zapisnika o radu 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2. Usvajanje Zapisnika o radu 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
3. Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za
2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu,
4. Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Vrpolje za 2024. godinu,
5. Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne
infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2024. godini,
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Leptir“,
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara za područje Općine Vrpolje za 2024. godinu,
8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe Državnog arhiva u
Slavonskom Brodu,
9. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine
Vrpolje,
10. R a z l i č i t o

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

Skip to content