Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Nogometnom klubu „Sloga“ Vrpolje

Temeljem članka 6. stavka 3. i 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge („Narodne novine“
broj 26/15 i 37/21), članka 6. stavka 1. točke d). i stavka 2. Pravilnika o financiranju programa i projekata
udruga koje su od interesa za Općinu Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje broj 2/23) i članka 52.
Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22, 37/22 i „Službeni
glasnik Općine Vrpolje“ broj 10/23 ), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 23. svibnja 2024. godine
donijela je

ODLUKU
o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Nogometnom klubu „Sloga“ Vrpolje

 

Tekst Odluke

Skip to content