Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

22 veljače, 2023

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje dana 22. veljače 2023. godine donosi RJEŠENJEo imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za…

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje javnih potreba iz ostalih društvenih područja koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje javnih potreba iz ostalih društvenih područja koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

16 veljače, 2023

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcimafinanciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(„Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 32. Pravilnika o financiranju programa iprojekata udruga koje su od interesa…

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

15 veljače, 2023

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje („Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/22 i 37/22) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22 i 37/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 15.veljače 2023. godine donijela…

Skip to content