Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje prikupljanjem pisanih ponuda

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje prikupljanjem pisanih ponuda

21 srpnja, 2023

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavskežupanije broj 13/22, 37/22), članka 3. i članka 20. Odluke o gospodarenju nekretninama uvlasništvu Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 14/11,37/22) tečlanka 16 Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni…

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto – Komunalni djelatnik za obavljanje privremenih poslova

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto – Komunalni djelatnik za obavljanje privremenih poslova

16 lipnja, 2023

Na temelju članka 28. stavka 1, članka 29. i članka 116. Zakona o službenicima inamještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08,61/11, 04/18 i 112/19), u nastavku teksta: Zakon, Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenogupravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni glasnik…

Skip to content