Popis korisnika koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini

Popis korisnika koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini

Korisnici koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini su: Josip Katić iz Vrpolja – 15.000,00 kn (Mjera 4.) Mirela Pepić iz Vrpolja – 15.000,00 kn…

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14.,1/18. i 8/21.), Općinskanačelnica Općine Vrpolje dana 21. prosinca 2021. godine utvrđuje…

Skip to content