Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva – zajednička koncesija

Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” br. 69/17), članka 5. Odluke o zajedničkom provođenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada općina Donji Andrijevici, Garčin, Gundinci, Velika Kopanica i Vrpolja i SPorazuma o provedbi postupka zajedničke koncesije, Klasa: 363-01/18-02/29, Urbroj: 2178/11-01/18-1 od 12. srpanja 2018. godine, Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 20. kolovoza 2018. godine donijela je 

ODLUKU O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA ZAJEDNIČKE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI, GARČIN, GUNDINCI, VELIKA KOPANICA I VRPOLJE.

Skip to content