Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o imenovanju privremene zamjenice

Na temelju članka 43.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 50. stavka 1. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18 i 8/21), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 16. kolovoza 2021. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju privremenog zamjenika
općinskog načelnika Općine Vrpolje

Članak 1.

                Ovom Odlukom općinska načelnica Općine Vrpolje imenuje Željku Orešković, Kolodvorska 38, Stari Perkovci, OIB 45142834482 , članicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za privremenu zamjenicu općinske načelnice Općine Vrpolje.

TEKST ODLUKE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content