Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,
19/13, 137/15, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18.), i članka 19. Odluke o
načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/14. i 10/15.), Općinska načelnica Općine Vrpolje
dana 31. listopada 2022. godine donijela je sljedeću:

ODLUKU
o raspisivanju
JAVNOG NATJEČAJA
za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Tekst Odluke

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content