Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/22-01/09
Urbroj : 2178-11-01-22-1
Vrpolje, 02. 11. 2022. godine

PREDMET :  15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PONEDJELJAK, 07. STUDENOG 2022. godine u 20,30 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 2. Prijedlog Odluke o  osnivanju Stručnog povjerenstva za kulturne programe i projekte Općine Vrpolje,
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju i izdavanju službenog glasila Općine Vrpolje,
 4. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi,
 5. Prijedlog Odluke o visini naknade troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Vrpolje,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica pokretnom prodajom na području Općine Vrpolje,
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu na području Općine Vrpolje,
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Vrpolje,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine,
 11. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 12. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content